Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών
Σχολή:ΑΡΜΗΧ
Διευθυντής:Βαζάκας Αλέξανδρος
Τηλέφωνο:7124
Fax:-
Email:fablab_arch<στο>lists.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://fablab.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012