Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012