Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Λαζαρίδης Μιχαήλ
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012