Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Αλεβίζος Γεώργιος
Τηλέφωνο:7604,7607
Fax:7840
Email:-
Ιστοσελίδα:-

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012