Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ερευνητική μονάδα Έλεγχος Ποιότητας - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική

Τίτλος εργαστηρίου:Ερευνητική μονάδα Έλεγχος Ποιότητας - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Γαλετάκης Μιχαήλ
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:mgaletakis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.mred.tuc.gr/3012.html

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012