Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Γεντεκάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο:7746,7749,7720
Fax:-
Email:igentekakis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.pccplab.tuc.gr

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012