Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Τίτλος εργαστηρίου:Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Σχολή:ΗΜΜΥ
Διευθυντής:Πατεράκης Μιχάλης
Τηλέφωνο:7260
Fax:7573
Email:info<στο>tsi.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tsi.gr/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012