Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κουντουράκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κουντουράκη Μαρία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
Email:mkountouraki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037037
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.106, Κτίρια Ε (Ε4), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012