Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Χαρκιωλάκης Χριστόφορος

Όνοματεπώνυμο:Χαρκιωλάκης Χριστόφορος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:ccharkiolakis1<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037351
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012