Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης
Σχολή:ΜΠΔ
Διευθυντής:Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012