Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κρεμμυδά Σοφία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κρεμμυδά Σοφία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Εργαστήριο:ΚΕΓΕΠ (Γλωσσικό Κέντρο)
Email:skremmyda<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037446
Τοποθεσία:Γραφείο: ΚΕΓΕΠ (Ε1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012