Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Οι άδειες Creative Commons αποτελούν χρήσιμο εργαλείο:

  • για τους δημιουργούς που επιθυμούν αφενός να δημοσιοποιήσουν το έργο τους και αφετέρου να ορίσουν με ευκολία τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο τους. Μηχανισμός επιλογής κατάλληλης άδειας Creative Commons για το έργο σας.
  • για τους χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιούν υλικό χωρίς να αμφιβάλουν για τα δικαιώματα που έχουν στη χρήση του.

Οι διαθέσιμες Creative Commons άδειες είναι :

Τίτλος άδειαςΕπεξήγηση
Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά (CC BY)
Αναφορά

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, ακόμη και εμπορικά, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία. Αυτή είναι η πιο χαλαρή από όλες τις άδειες που προσφέρονται. Συστήνεται για τη μέγιστη διάδοση και χρήση του αδειοδοτούμενου υλικού.

 

Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (CC BY-SA)
Αναφορά-Παρόμοια διανομή

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο έργο σας, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, αρκεί να σας αποδίδουν την αναγνώριση/ credit, και να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους. Όλα τα νέα έργα που βασίζονται στο δικό σας, θα φέρουν την ίδια άδεια, οπότε και τα οποιαδήποτε παράγωγα θα επιτρέπουν και την εμπορική χρήση.

 

Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-ND)
Αναφορά-Όχι Παράγωγα Έργα

Αυτή η άδεια επιτρέπει την αναδιανομή, εμπορική και μη-εμπορική, αρκεί να μεταδίδεται στον επόμενο απαράλλακτα και καθ' ολοκληρίαν, με την απόδοση αναγνώρισης/ credit σε εσάς.

 

Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση (CC BY-NC)
Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά μη-εμπορικό τρόπο, και παρόλο που τα νέα τους έργα θα πρέπει επίσης να σας αποδίδουν αναγνώριση και να είναι μη-εμπορικά, δεν οφείλουν να υπαγάγουν τα παράγωγα έργα τους στους ίδιους όρους.

 

Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση -Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA)
Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά μη-εμπορικό τρόπο, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία και να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους.

 

Εικονίδιο για την Creative Commons άδεια: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση -Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND)
Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα

Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις έξι κύριες άδειες, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν τα έργα σας και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να σας αποδίδουν αναγνώριση/ credit, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο "Σχετικά με τις άδειες Creative Commons"

 

Οδηγός αναφοράς σε έργα με άδειες Creative Commons

Αν δεν είστε σίγουροι πως να κάνετε αναφορά σε έργα που διανέμονται με άδειες Creative Commons, ο απλός οδηγός περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών αναφοράς, για να τα χρησιμοποιήσετε.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012