Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αγαπητά μέλη της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Για τις Πρυτανικές Εκλογές της 20ης Μαΐου 2008 αποφασίσαμε να θέσουμε στην κρίση σας την υποψηφιότητά μας. Το σχήμα μας αποτελείται από τους:

 • Γιάννη Φίλη, Υποψήφιο Πρύτανη, Καθηγητή Τμήματος ΜΠΔ
 • Θεόδωρο Μαρκόπουλο, Υποψήφιο Αντιπρύτανη, Καθηγητή Τμήματος ΜΗΧΟΠ
 • Γιάννη Σαριδάκη, Υποψήφιο Αντιπρύτανη, Καθηγητή ΓΕΝΙΚΟΥ Τμήματος

Έχουμε και οι τρεις δοκιμαστεί στην πρυτανεία κατά διαστήματα από το 1993 έως το 2005 και έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Το ΑΕΙ είναι χώρος μάθησης, έρευνας, και ελεύθερου διαλογισμού που επηρεάζει την κοινωνία και επηρεάζεται από αυτήν. Η ανάπτυξη ενός ΑΕΙ στη χώρα μας επομένως είναι συναρτημένη με την ελληνική κοινωνική κατάσταση. Έχοντας επίγνωση αυτής της κατάστασης διατυπώνουμε τις ακόλουθες βασικές αρχές που θα μας κατευθύνουν στη διοίκηση του Πολυτεχνείου, όπως μας κατηύθυναν στο παρελθόν.

 1. Πιστεύουμε απόλυτα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Η παιδεία είναι και πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό ώστε να έχουν ίση ευκαιρία πρόσβασης με τους άλλους πολίτες οι κοινωνικά και οικονομικά αδύνατοι. Χωρίς ισότητα ευκαιριών δεν υφίσταται μια δημοκρατική κοινωνία. Πέραν τούτου, το δημόσιο πανεπιστήμιο υπόκειται στο δημόσιο έλεγχο και στη δημόσια κριτική, στοιχεία αναγκαία για τη διαρκή βελτίωση της παιδείας.
 2. Διεκδικούμε την κατοχύρωση πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Πανεπιστημίου. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκουμε ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το δημόσιο Πανεπιστήμιο, καθώς και την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και της Παιδείας γενικότερα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θεωρούμε απαραίτητη την ενεργή συμμετοχή του Ιδρύματος, μέσω των οργάνων του, στη συνδιαμόρφωση θέσεων για τα θεσμικά ζητήματα της Παιδείας.
 3. Πιστεύουμε απόλυτα στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια, και το διάλογο. Δεν θα υπάρχουν ημέτεροι και αντίθετοι. Όπως και στο παρελθόν, οι σχέσεις μας με όλους, καθηγητές, φοιτητές, και εργαζόμενους θα είναι ανοιχτές και φιλικές. Η καταστολή δεν ήταν και δεν είναι στην φιλοσοφία μας και δεν την θεωρούμε μέσον επίλυσης προβλημάτων.
 4. Οι οικονομικοί πόροι και δυνατότητες του Ιδρύματος θα εξετασθούν με ανοιχτές διαδικασίες και διαφάνεια ώστε : α) να διευρυνθεί η ενίσχυση της έρευνας (κυρίως των νέων μελών ΔΕΠ και σε περιοχές που δεν τυγχάνουν εύκολης χρηματοδότησης από άλλους φορείς), β) να ενθαρρυνθεί και να στηριχθεί η επιστημονική εξέλιξη, και γ) να βελτιωθούν οι συνθήκες διδασκαλίας.
 5. Στα ίδια πλαίσια θα ενισχυθεί η Φοιτητική Μέριμνα. Στο παρελθόν είχαμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλαίσιο ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας. Μέσω διαλόγου και συνεννόησης θα δώσουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων φοιτητών. Η υφιστάμενη οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων για τους ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, και μεταπτυχιακούς φοιτητές θα συνεχιστεί και θα βελτιωθεί με σκοπό τη μόνιμη καθιέρωσή της.
 6. Θα επιδιώξουμε την ταχεία ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν ξεκινήσει και θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για τον προγραμματισμό και την έναρξη υλοποίησης νέων έργων. Γνωρίζουμε το πρόβλημα έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων (π.χ. ΜΗΠΕΡ), και λοιπών χώρων τόσο στην Πολυτεχνειούπολη όσο και στη Γαλλική Σχολή (Αρχιτεκτονική). Γνωρίζουμε το πρόβλημα έλλειψης Φοιτητικής Στέγης. Τα προβλήματα αυτά έχουν για εμάς μέγιστη προτεραιότητα και θα επιδιώξουμε τη γρήγορη επίλυσή τους με όλες μας τις δυνάμεις.
 7. Είχαμε άριστες σχέσεις με την κοινωνία και τα άλλα ΑΕΙ. Χωρίς τέτοιες σχέσεις το Πολυτεχνείο απομονώνεται και περιθωριοποιείται. Θα έχουμε ανοιχτούς διαύλους με αυτούς τους φορείς και θα εκτονώσουμε τις όποιες εντάσεις υφίστανται. Δεν ξεχνούμε ότι το Πολυτεχνείο ανήκει στην κοινωνία.
 8. Το Πολυτεχνείο στο παρελθόν είχε σημειώσει το διεθνές στίγμα του σε επίπεδο διοίκησης πέρα από εκείνο των ερευνητών του. Με αυτόν τον τρόπο έγινε το Ίδρυμα μέλος μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών (ΕUA, CESAER). Επιθυμούμε και επιδιώκουμε το στίγμα αυτό να γίνει εντονότερο συμβάλλοντας στη διεθνή καταξίωση του Ιδρύματος.
 9. Θεωρούμε σημαντική την πολιτιστική δραστηριότητα του Πολυτεχνείου και των μελών του. Ενθαρρύνουμε και επιδιώκουμε την κατά δύναμη οικονομική ενίσχυση όλων των πολιτιστικών εκφράσεων και δράσεων στο Ίδρυμα. Η ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου, που είχαμε προγραμματίσει στο παρελθόν, αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς.
 10. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Θα το συνεχίσουμε παίρνοντας τα θετικά στοιχεία του έργου των προκατόχων μας. Στη διαδικασία αυτή όλοι θα έχουν φωνή χωρίς φόβο ή αποκλεισμούς.

Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο βασικών αρχών. Υπάρχει πληθώρα λεπτομερειών πίσω από αυτές τις αρχές. Είμαστε στη διάθεση όλων για να τις συζητήσουμε τώρα και στο μέλλον. Πιστεύουμε βαθιά στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στη διαρκή του άνοδο. Έχουμε την απαιτούμενη πείρα και γνώση. Ζητούμε την ψήφο σας για να κάνουμε αυτή την άνοδο πραγματικότητα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γιάννης Α. Φίλης Θεόδωρος Μαρκόπουλος Ιωάννης Σαριδάκης
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012