Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελική Εκδήλωση

Τελική Εκδήλωση έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ Πολυτεχνείου Κρήτης

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση για το κλείσιμο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ του Πολυτεχνείου Κρήτης, στις 30 Οκτωβρίου 2015, 09:00 – 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η συνολική πορεία του έργου και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ερευνητική προσπάθεια των υποτρόφων που χρηματοδότησε το έργο τα έτη 2011-2015.

Οι αρχικοί στόχοι του έργου περιλάμβαναν την ολοκλήρωση 22 Διδακτορικών ερευνών καθώς και 98 επιστημονικών δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια ή μονογραφιών.Τελικά, εξετάσθηκαν επιτυχώς 19 Διδακτορικές διατριβές, ολοκληρώθηκε 1 διδακτορική έρευνα και πραγματοποιήθηκαν 132 επιστημονικές δημοσιεύσεις ή παρουσιάσεις σε συνέδρια ή μονογραφίες (ενδιάμεσα παραδοτέα). Δηλαδή, ο πρώτος στόχος καλύφθηκε κατά 91% ενώ ο δεύτερος στόχος που αφορούσε τα ενδιάμεσα παραδοτέα υπερκαλύφθηκε κατά 136%. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε αναλυτικά ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου Αναπληρωτής Πρύτανη Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταυρουλάκης.

Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις εκ μέρους των παρισταμένων, είτε επιβλεπόντων τις διδακτορικές έρευνες (καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης) ή υποτρόφων – διδακτόρων (σήμερα) ή μελών της ομάδας υποστήριξης του έργου. Όλοι εκφράστηκαν πολύ θετικά για τη συμβολή του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ στην ενίσχυση της έρευνας και την εξαιρετική πορεία του έργου. Θετικά εκφράστηκαν επίσης για την πορεία του έργου που υλοποίησε το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα 4 μέλη της εξωτερικής αξιολόγησης που είχαν προσκληθεί στα Χανιά, οι Καθηγητές κύριοι Μυστακίδης Ευριπίδης, Συμπέθερος Ιωάννης, Λαγαρός Νικόλαος και ο ερευνητής Δρ. κ. Αναγνώστου Μάριος.   

Όλοι τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη διδακτορικών διατριβών με έργα όπως αυτό, για παράδειγμα μέσα από το νέο ΕΣΠΑ.

 

Παρουσίαση εκδήλωσης (pdf)

Φωτογραφίες