Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Ξεκίνησαν οι δεύτερες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2023!!

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ το 2023

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 7-6-2023

 

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ 2023

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2023

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 7-6-2023

 

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ 2023

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΧΗΜΗΠΕΡ το 2023

Yποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 7-6-2023

 

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΧΗΜΗΠΕΡ 2023

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΧΗΜΗΠΕΡ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

2η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2023

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 7-6-2023

 

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΜΠΔ 2023

 

*

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΗΜΜΥ το 2023

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως 7-6-2023

 

Αποτελέσματα 1ης & 2ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ 2023

 

*

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΗΜΜΥ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022) Παλαιότερα Αποτελέσματα

 


Προσκλήσεις για Πρακτική Άσκηση του 2016

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012