Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

"Ανοικτή" νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2024!!

 

 

 

 

3η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ το 2024

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης έως  4-6-2024

Αποτελέσματα Προσκλήσεων 2024-ΜΗΧΟΠ

 

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

Παλαιότερα Αποτελέσματα ΜΗΧΟΠ

===============

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2024

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως  4-6-2024

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

 Παλαιότερα Αποτελέσματα ΑΡΧΜΗΧ

===============

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΧΗΜΗΠΕΡ το 2024

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως  4-6-2024

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

*

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΧΗΜΗΠΕΡ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

Παλαιότερα Αποτελέσματα ΧΗΜΗΠΕΡ

===============

 

2η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2024

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως  4-6-2024

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

*

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

Παλαιότερα Αποτελέσματα ΜΠΔ

===============

 

2η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  HMMY το 2024

Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης έως  4-6-2024

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης

 

*

Παλαιότερες Προσκλήσεις HMMY (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023) &

Παλαιότερα Αποτελέσματα HMMY

===============

 

 

Προσκλήσεις για Πρακτική Άσκηση του 2016

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012