Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διεθνής Κινητικότητα - International Credit Mobility

Από το 2014, το πρόγραμμα Erasmus+ διευρύνθηκε, προσφέροντας τη δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών και προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρών του Προγράμματος (δηλαδή χωρών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Τουρκίας), από και προς μη Ευρωπαϊκές Χώρες, τις ονομαζόμενες Χώρες Εταίρους.

Οι αιτήσεις είναι ανταγωνιστικές και τα εγκεκριμένα σχέδια διαρκούν 36 μήνες.

Μετακινούμενοι μπορεί να είναι φοιτητές και προσωπικό (ακαδημαϊκό και διοικητικό). 

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδιού και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης στο εξωτερικό.

Η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης του προσωπικού που μετακινείται για δραστηριότητα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι από 5 διαδοχικές ημέρες έως 2 μήνες και 8 ώρες την εβδομάδα.

Για προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις με σκοπό τη διδασκαλία η ελάχιστη επιλέξιμη περίοδος είναι η 1 ημέρα.

Για συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας είναι 4 ώρες την εβδομάδα.

To top

Η Διεθνής Κινητικότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αιτήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργασία με τα παρακάτω Ιδρύματα Χωρών - Εταίρων για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και έχει συνάψει δι-ιδρυματικές συμφωνίες στο πλαίσιο του Erasmus+ με τα περισσότερα από αυτά. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να προβλέπουν συγκεκριμένα είδη κινητικότητας, συνδυασμούς ή και όλα τα είδη κινητικότητας (φοιτητές - προσωπικό). 

(2016-2018) ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

(2017-2019) ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

(2018-2020 - παράταση έως 31.07.2021 λόγω κορονοϊού) ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

(2019-2022) ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

(2020-2023) ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

(2022-2025)

(2023-2026)

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται και αναρτώνται στα Νέα του Erasmus+ και στο Facebook Erasmus και στην ιστοσελίδα των Ακαδημαϊκών Ανακοινώσεων του Ιδρύματος,

Ποσά επιχορήγησης ταξιδίου και διαβίωσης

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορηγεί τα έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης ως εξής:

 

Επιχορήγηση ταξιδίου για προσωπικό και φοιτητές

 

 Επιχορήγηση Ατόμων με Αναπηρίες (Φοιτητές & Προσωπικό)
Η επιχορήγηση ατόμων με Αναπηρίες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών και του προσωπικού στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με Αναπηρίες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων. Γίνεται σχετική ειδική ανακοίνωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού σε ετήσια βάση.

To top

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012