Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Μέσα από τη σελίδα https://search.heal-link.gr/, είναι διαθέσιμα τα archives (αρχεία παλαιότερων ετών) των εκδοτών που έχει συνάψει συμφωνίες ο Σ.Ε.Α.Β. (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Η υπηρεσία επεκτάθηκε και πλέον λειτουργεί ως μηχανή ενιαίας αναζήτησης στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία). Τα archives μπορούν να είναι διαθέσιμα στους χρήστες των μελών του Σ.Ε.Α.Β. σε κάθε περίπτωση εκδότη/παρόχου όπου δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση και παράλληλα δεν δίνει πρόσβαση μέσω των δικών του υποδομών στο πλήρες κείμενο, σε χρόνια που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση τα μέλη του Σ.Ε.Α.Β.

Επίσης, έχει ενσωματωθεί το σύνολο των συνδρομών του HEAL-Link και πλέον φιλοξενεί τα MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς και όλες τις τρέχουσες συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών. Η ενημέρωση του ενσωματωμένου περιεχομένου θα είναι συνεχής και συχνή, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά φτάνει σε επίπεδο άρθρου ενώ στα ηλεκτρονικά βιβλία σε επίπεδο εγγραφής. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση:
ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διεθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος,
προσφέρεται για τους εκδότες που ο Σ.Ε.Α.Β. δεν έχει ενεργή σύμβαση και
ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012