Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Πρόσκληση Φοιτητών (ΜΠΔ, ΜΗΠΕΡ, ΑΡΧΜΗΧ, ΗΜΜΥ, ΜΗΧΟΠ) για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση 2016

 

 

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2016 συνεχίζεται! Υπάρχει ακόμα περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 31 Οκτωβρίου του 2016.

 

Έτσι, καλούνται εκ νέου οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη γνωστή φόρμα στη διεύθυνση:

 

https://docs.google.com/forms/d/1wMnJndDTwEa5MLZrFsBjOeEmLhdhUo3ky2seb4ldN1E/viewform

 

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησης τους θα τους σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail. Εάν για κάποιο λόγο δεν  λάβουν e-mail παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Η νέα προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 6η Σεπτεμβρίου του 2016.

 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από κάθε Σχολή, πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών (τέλος 3ου έτους), ενώ δεν θα πρέπει να έχουν συμμετέχει σε ανάλογο πρόγραμμα στο παρελθόν.

 

Οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του πληροφορικού συστήματος ΑΤΛΑΣ (https://submit-atlas.grnet.gr/) και να βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις, ενώ η επιλογή-πρόταση κάποιας επιχείρησης μπορεί να γίνει και από το αρχείο επιχειρήσεων που έχουν απασχολήσει φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στο παρελθόν.  Δείτε κάτωθι:

 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Φορείς Υποδοχής Φοιτητών):  ΜΠΔ,   ΜΗΠΕΡ,  ΗΜΜΥ,  ΑΡΧΜΗΧ, ΜΗΧΟΠ

 

Προτείνεται οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με τις εταιρείες που τους ενδιαφέρουν για την συμφωνία απασχόλησής τους, αλλά και τον προσδιορισμό του διαστήματος που επιθυμούν να εργαστούν. Οι εταιρείες για την έγκριση των φοιτητών είναι πιθανόν να ζητήσουν την αποστολή βιογραφικού σημειώματος ή και συνέντευξης σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις. Η συμφωνία με την εταιρεία οριστικοποιείται μέσω την αντιστοίχησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΤΛΑΝΤΑ η οποία γίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Ωστόσο, εφόσον ένας φοιτητής θέλει να κάνει πρακτική σε μια άλλη επιχείρηση, εκτός ΆΤΛΑΝΤΑ, αυτό είναι υπό προϋποθέσεις εφικτό. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας προτείνεται η καταρχήν συμφωνία του φοιτητή με την εταιρεία και η ενημέρωση αυτής για εγγραφή της στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και την εισαγωγή της αντίστοιχης θέσης, την οποία θα πρέπει να κάνουν διαθέσιμη ΜΟΝΟ για τους φοιτητές της συγκεκριμένης σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οδηγίες για την διαδικασία υπάρχουν στον ιστότοπο του ΑΤΛΑΝΤΑ, ενώ πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να ζητήσετε και από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η έγκριση απασχόλησης των φοιτητών σε κάθε εταιρεία υπόκειται υπό την έγκριση των επιστημονικών υπευθύνων της πρακτικής άσκησης της κάθε σχολής και προφανώς θα πρέπει να συνάδει με το αντικείμενο σπουδών της κάθε σχολής.

 

 

 

====================

 Δείτε εδώ παλαιότερες προσκλήσεις

 

 

 

 

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Ο πρώτος & δεύτερος κύκλος προσκλήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Φοιτητές ΜΗΠΕΡ & ΜΠΔ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκηση έκλεισε.

 

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θεσεις,  οπότε εκ νέου καλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης & καθώς και οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη γνωστή φόρμα, στα πλαίσια πλέουν του 3ου Κύκλου:

 

http://goo.gl/forms/j1kGGlVu5jnToIS83

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησης τους θα τους σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail (εντός 1-2 ημέρων). Εάν για κάποιο λόγο δεν  λάβουν e-mail παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Μια και τα χρονικά περιθωρια εχουν περιοριστεί, θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους φοιτητές συμφωνήσουν και αντιστοιχηθούν πρώτοι με επιχειρήσεις/ φορείς, μέχρι την εξάντληση των κενών θέσεων ή νεότερη ενημέρωση.

 

Οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του Πληροφορικού Συστήματος ΑΤΛΑΣ και να βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις, ενώ η επιλογή-πρόταση κάποιας επιχείρησης μπορεί να γίνει και από το αρχείο επιχειρήσεων που έχουν απασχολήσει φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στο παρελθόν. Δείτε τα σχετικά αρχεία επιχειρήσεων για τους φοιτητές ΜΠΔ και για τους ΜΗΠΕΡ

 

Ωστόσο, εφόσον ένας φοιτητής θέλει να κάνει πρακτική σε μια άλλη επιχείρηση, εκτός ΑΤΛΑΝΤΑ και εκτός λιστάς, αυτό είναι υπό προϋποθέσεις εφικτό. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας προτείνεται η καταρχήν συμφωνία του φοιτητή με την εταιρεία και η ενημέρωση αυτής για εγγραφή της στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και την εισαγωγή της αντίστοιχης θέσης, την οποία θα πρέπει να κάνουν διαθέσιμη ΜΟΝΟ για τους φοιτητές της συγκεκριμένης σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν υπάρχουν στον ιστότοπο του ΑΤΛΑΝΤΑ:

http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf

 

 

======================================

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρώτη πρόσκληση για ΜΠΔ και την πρόσκληση για ΜΗΠΕΡ.

 =======================================

 

 

Για τους φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών η πρόσκληση έχει έκλησε στις 22 Μαΐου 2016. Δείτε σχετικά εδώ .

 

=================================================================

 

Για τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.

Επίσης, παρακαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που έχουν ήδη επιλεγεί για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το 2016 (βλ. ανακοίνωση - http://www.arch.tuc.gr/practice/epilegentes_2016.pdf) να συμπληρώσουν τα πλήρη στοιχεία τους στη ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1wMnJndDTwEa5MLZrFsBjOeEmLhdhUo3ky2seb4ldN1E/viewform

 

Όσοι από τους 55 επιλεχθέντες έχουν ήδη συμπληρώσει τη παραπάνω φόρμα, δεν χρειάζεται να το ξανακάνουν!

 

 

=================================================================

  

Τέλος, για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,  δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

 

=================================================================

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012