Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τι είναι η υπηρεσία αυτή;

Η υπηρεσία εικονικού fax χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την αποστολή και λήψη εγγράφων, σε αντίθεση με την κλασσική υπηρεσία fax που χρειάζεται τηλεφωνική γραμμή και ειδική συσκευή.

Ποιους αφορά;

Αφορά όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας που διαθέτουν αναλογική συσκευή fax και επιθυμούν να την αντικαταστήσουν με ψηφιακό fax.

Πλεονεκτήματα υπηρεσίας

  1. Για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο κόστος λογισμικού ή υλικού.
  2. Οι χρήστες μπορούν να αποσύρουν τις ακριβές σε συντήρηση και επισκευή συσκευές fax.
  3. Η επιτυχημένη ή όχι αποστολή εγγράφων επιβεβαιώνεται άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Η λήψη των εγγράφων fax γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την μορφή αρχείου pdf σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες ανάλογα με τις ρυθμίσεις που επιθυμεί ο χρήστης.
  5. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα της μαζικής αποστολής εγγράφων σε πολλαπλούς παραλήπτες.

Πώς την αποκτώ;

Μέσω του https://helpdesk.tuc.gr δημιουργήστε ένα νέο αίτημα Γενικού Περιεχομένου προς την Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων αναφέροντας τα ακόλουθα:
- το τηλεφωνικό νούμερο του fax που ήδη έχετε και θέλετε να αντικαταστήσετε,
- τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θέλετε να κατευθύνονται τα εισερχόμενα fax,
- τα ονόματα των ατόμων που θα χρησιμοποιούν το εικονικό fax για αποστολή εγγράφων.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012