Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στην σελίδα http://www.tuc.gr/7521.html  μπορούν οι χρήστες, να δουν στατιστικά για κάθε φαγητό σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που οι ίδιοι επιλέγουν.
Προς το παρόν αυτό που βλέπουν οι χρήστες είναι η μέση βαθμολογία για το φαγητό καθώς και γράφημα για τη μέση βαθμολογία ανά μήνα.

Ποιούς αφορά;

Την Πολυτεχνειακή Κοινότητα

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012