Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επέκταση ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά την εξεταστική περίοδο | Ιούνιος 2024
Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη American Chemical Society (ACS)
Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στη βάση ASME Digital Collection | Έως τις 4 Ιουλίου 2024
Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Think.Check.Submit είναι μια εκστρατεία που παρέχει συμβουλές στο πώς να επιλέξει κάποιος το σωστό περιοδικό ή εκδότη για να δημοσιεύσει την έρευνά του. Δηλαδή, μέσω μιας λίστας ελέγχου, θα μπορεί ο ερευνητής να αξιολογήσει τα διαπιστευτήρια ενός περιοδικού ή ενός εκδότη. Υποστηρίζεται από έγκριτες ενώσεις που προάγουν την επιστημονική επικοινωνία και την Ανοικτή Πρόσβαση, όπως DOAJ (Directory of Open Access Journals), DOAB (Directory of Open Access Books), COPE (Committee on Publication Ethics), LIBER (Association of European Research Libraries), SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), κ.α.

Αρκετό περιεχόμενο του Think.Check.Submit, διατίθεται και στα ελληνικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012