Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 21 Ιουλίου 2023
Θερινό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αναγνωστήρια ομαδικής μελέτης της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακό σεμινάριο για την ανοικτή έρευνα και την αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων | 18 Μαΐου 2023 | 4.00 μ.μ.

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Think.Check.Submit είναι μια εκστρατεία που παρέχει συμβουλές στο πώς να επιλέξει κάποιος το σωστό περιοδικό ή εκδότη για να δημοσιεύσει την έρευνά του. Δηλαδή, μέσω μιας λίστας ελέγχου, θα μπορεί ο ερευνητής να αξιολογήσει τα διαπιστευτήρια ενός περιοδικού ή ενός εκδότη. Υποστηρίζεται από έγκριτες ενώσεις που προάγουν την επιστημονική επικοινωνία και την Ανοικτή Πρόσβαση, όπως DOAJ (Directory of Open Access Journals), DOAB (Directory of Open Access Books), COPE (Committee on Publication Ethics), LIBER (Association of European Research Libraries), SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), κ.α.

Αρκετό περιεχόμενο του Think.Check.Submit, διατίθεται και στα ελληνικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012