Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νικόλαος Σκουτέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, IUAV Universita degli studi di Venezia, Ιταλία από 28/5/2018 έως 3/6/2018. 
Πρόκειται για την τέταρτη φορά που μεταβαίνω στο Πανεπιστήμιο I.U.A.V. στην Βενετία εντός των τελευταίων επτά χρόνων, επειδή πρόκειται αποδεδειγμένα για τον σημαντικότερο συνεργάτη μας στο πρόγραμμα Erasmus +
Σημαντικότερος ισχυρίζομαι, διότι από εκεί έρχονται οι περισσότεροι εισερχόμενοι φοιτητές σε σχέση με άλλες σχολές και παράλληλα με τις δικές μου επισκέψεις έχουν γίνει άλλες τέσσερις από Ιταλούς συναδέλφους (Enrico Fontanari 2009 και 2015 - Mario Piana 2016 - Patrizia Montini 2017), οι οποίοι έχουν συμβάλλει με διαλέξεις τους σε μαθήματα και ημερίδες, στον εμπλουτισμό του δικού μας προγράμματος. Παράλληλα στις αρχές Μαϊου επισκέφτηκε την Βενετία και η συνάδελφος, κα Διμέλλη Δέσποινα όπου έδωσε διαλέξεις στα μαθήματα Σχεδιασμού ενώ οι δικές μου διαλέξεις στην Βενετία, υποστήριξαν ανάλογες δράσεις.
Την πρώτη μέρα Τρίτη 29 Μαϊου έδωσα την διάλεξη προς όλους τους φοιτητές του ιδρύματος Τα βενετικά τείχη του Ηρακλείου – μελλοντικές προοπτικές ως περιοχές πρασίνου στην σύγχρονη πόλη, την Τετάρτη 29 Μαϊου προς τους φοιτητές 4ου έτους στο μάθημα αποκαταστάσεων, καθ. Mario Piana, Παγκόσμιο φαινόμενο τουρισμού και αστικός σχεδιασμός στην ιστορική πόλη τέλος Παρασκευή 1η Ιουνίου στο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Αποκατάσταση την διάλεξη Η ανάδυση της μνήμης σε δύο προτάσεις αποκατάστασης στην Κρήτη. Τα νεώρια του Ηρακλείου και το φρούριο Αγίου Νικήτα στα Σφακιά, ενώ ενδιάμεσα είχα παράλληλες συναντήσεις με τους ιταλούς συναδέλφους με ομάδες φοιτητών για κρίσεις και οδηγίες επί των εργασιών τους.
Οι επισκέψεις μου στους χώρους της Biennale Αρχιτεκτονικής μου έδωσαν την δυνατότητα να σκεφτώ και να ενημερωθώ σε ζητήματα αιχμής της αρχιτεκτονικής πρακτικής και κουλτούρας διεθνώς.
Διάβασε περισσότερα εδώ.

Βασίλης Γαγάνης, ΕΔΙΠ, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Stavanger University, Norway, 11-13/04/2018

" ... Σε προσωπικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικές διαλέξεις μού έδωσαν τη δυνατότητα να σχηματίσω εικόνα για το επίπεδο και τις ικανότητες των εκεί φοιτητών. Αντιστοίχως, οι εκεί φοιτητές σχημάτισαν εικόνα για το επίπεδο των διδασκόντων στο TUC και κατά συνέπεια αναμένεται ενίσχυση της κινητικότητας των εκεί φοιτητών προς το το εδώ ίδρυμα. Η δε ερευνητική διάλεξη ήδη άνοιξε το δρόμο για συνεργασία με πρόσωπα του UiS καθόσον διαπιστώθηκε εκ του σύνεγγυς η συνάφεια του ερευνητικού έργου μου με το δικό τους.
Συμπερασματικά, η εμπειρία ήταν εξαιρετική και ως εκ τούτου συστήνω ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ σε οποιονδήποτε συνάδελφο ή φοιτητή."

Διάβασε περισσότερα εδώ.

Δέσποινα Διμέλλη,, Επίκουρη Καθηγήτρια, IUAV Universita degli studi di Venezia, Ιταλία από 30/4/2018 έως 3/5/2018., Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Erasmus ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω νέους συναδέλφους, να επισκεφτώ τα εργαστήρια τους και να ενημερωθώ για τα ερευνητικά τους αντικείμενα και τις διεθνείς τους συνεργασίες. 

Διάβασε περισσότερα εδώ.

Μιχάλης Ζερβάκης, Καθηγητής Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών
Masaryk University της Τσεχίας (CZ BRNO05) 9-13 Μαΐου 2016

[... Μέσω των συζητήσεων με άλλους καθηγητές ενισχύθηκε η προοπτική συνεργασίας και ήδη έχουμε μιλήσει για δυο τομείς επέκτασης της συνεργασίας, στην ανάλυση γονιδιακών δεδομένων και στην συνδυαστική ανάλυση εγκεφαλογραφημάτων και νευρολογικών εικόνων. Συνολικά λοιπόν, οι εντυπώσεις μου από την εμπειρία και τις προοπτικές που ανοίχθηκαν είναι άριστες και θα συνέστηνα χωρίς ενδοιασμό παρόμοιες δράσεις σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας...] Διαβάστε τη συνέχεια εδώ.

Ι. Παπαευσταθίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, AGH University of Science & Technology, Krakow, Δεκέμβριος 2016

[...Αυτή η επίσκεψη πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών του AGH προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ ήδη ένα μέλος ΔΕΠ του AGH έχει επισκεφθεί 2 φορές το Πολυτεχνείο Κρήτης. Συνοπτικά, οι εντυπώσεις μου από την πρόγραμμα είναι άριστες...] Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Αλέξιος Τζομπανάκης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Prima Facolta di Architettura "L. Quaroni", Sapienza Universita di Roma, Ιταλία από 2/5/2017 έως 3/5/2017.

Δημήτρης Τσακαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Technische Universität Braunschweig, Γερμανία από 26/6/2017 έως 27/6/2017

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012