Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Από τις 5/12/2016 έως και τις  9/12/2016 δίδαξα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ένα σύντομο μεταπτυχιακό μάθημα στο AGH University of Science & Technology στην Κρακοβία της Πολωνίας.  Τόσο η οργάνωση όσο και τα αποτελέσματα από την οργάνωση και την διαχείριση αυτού του προγράμματος είναι πάρα πολύ καλές.

Το γραφείο Erasmus στο Πολυτεχνείο Κρήτης με βοήθησε σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας της πρότασης αλλά και στη οργάνωση της συνεργασίας μου με το πανεπιστήμιο AGH ενώ η αποτελεσματικότητα και η συνεργασία με το προσωπικό του γραφείου ήταν άριστη.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης μου εκεί εκτός από την διδασκαλία του μαθήματος είχα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με άλλους συναδέλφους αναφορικά με ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα. Αυτή η επίσκεψη πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών του AGH προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ ήδη ένα μέλος ΔΕΠ του AGH έχει επισκεφθεί 2 φορές το Πολυτεχνείο Κρήτης. Συνοπτικά, οι εντυπώσεις μου από την πρόγραμμα είναι άριστες και συστήνω ανεπιφύλακτα την συμμετοχή τόσο των συναδέλφων όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ .

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012