Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

1/8/2011: Pre-seed χρηματοδότηση για ελληνικά web start-ups από τη HackFwd

Η HackFwd, μια pre-seed εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Γερμανία, ξεκινά τη δράση της στην Ελλάδα και δέχεται προτάσεις από ελληνικές start-ups που χρειάζονται χρηματοδότηση μέχρι €191.000 (ανάλογα με τον αριθμό των ιδρυτών).

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση δεν έχει προθεσμία λήξης υποβολής και παραμένει ανοιχτή.

Επεξήγηση του όρου pre-seed: http://www.investopedia.com/terms/s/seedcapital.asp

Site HackFwd: http://hackfwd.com/

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012