Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έκδοση των Συμβάσεων Πρακτικής 

                  

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, σε ΕΝΑ αρχείο PDF, με όνομα με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, όπως π.χ. : PAPADOPOULOS GIORGOS-DIKAIOLOGHTKA,  στο Γραφείο Πρακτικής.

 

(λεπτομέρειες στο τέλος της σελίδας)

 

 


Η σειρά των δικαιολογητικών ΠΑΡΑΚΑΛΩ να είναι η κάτωθι: 

 

 

1) Αποδεικτικό ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, πρώην ΑΜ.ΙΚΑ.) ή πλέον Αριθμός Συστήματος ΕΦΚΑ

 

To AMA είναι ένα απολύτως απαραίτητο δικαιολογητικό για την ασφάλιση των φοιτητών έναντι επαγγελματικού κινδύνου, όσο εργάζονται στα πλαίσια της πρακτικής. Οι περισσότεροι φοιτητές το έχουν, αν και  πολλοί δεν το γνωρίζουν.

-      Ένας τρόπος εύρεσης του ΑΜΑ σας, εφόσον γνωρίζετε τους κωδικούς σας στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του eΕΦΚΑ "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ" εδώ.

 

 

Στη συνέχεια επιλέξτε "Συνέχεια στο TAXISNET" για να εισέλθετε στην πλατφόρμα. Εκεί δίνετε τα στοιχεία σας και εκδίδετε τη βεβαίωση.

 

Εφόσον καταφέρετε να εκδώσετε τη Βεβαίωση Απογραφής, το ΑΜΑ σας θα φαίνεται σε αυτήν ως "ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚΑ".

 

 

Σώζετε το παραπάνω αρχείο ως pdf, το σκανάρετε ή λαμβάνετε  screenshot, όπως φαίνεται παραπάτω. Προσοχή, βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο να είναι ευανάγνωστο!

 

-  Στην περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς TAXISNET  μπορείτε να αποκτήσετε ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρει εδώ.

 

- Εναλλακτικά εφόσον ασφαλίζεστε από τους γονείς σας, οι γονείς σας μπορούν να σας απογράψουν στο e-ΕΦΚΑ, ώστε να αποκτήσετε τον προσωπικό σας "Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ", δηλαδή ΑΜΑ.  Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι γονείς σας μπορούν να εκτυπώσουν την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ για το τέκνο τους, ακόμα και αν η απογραφή του τέκνου έχει γίνει προγενέστερα.

 

Σε αυτήν την περίπτωση, ο γονέας που σας ασφαλίζει ή σας δηλώνει φορολογικά, εισέρχεται στην πλατφόρμα του e-EFKA με τίτλο "Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ" που βρίσκεται εδώ, χρησιμοποιώντας τους δικούς του κωδικούς TAXISNET και συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ του ιδίου (του γονέα), αλλά και του παιδιού-φοιτητή.

 

 

Εφόσον, ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία, σώζετε ή εκτυπώνετε τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ του τέκνου-φοιτητή, ανάλογη του παραδείγματος ανωτέρω. Στο ίδιο έντυπο ενδεχομένως να φαίνεται και η ασφαλιστική ικανότητα (Δικ. 4), εφόσον ταμείο ασφάλισης είναι το πρώην ΙΚΑ ή ΔΗΜΟΣΙΟ.

 

-      Όσοι φοιτητές δεν  καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εύρεσης/ απόκτησης ΑΜΑ ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισκεφτούν το ΙΚΑ της περιοχής τους (στη Λ. Σούδας αν βρίσκεστε στα Χανιά) στο Τμήμα του Μητρώου και να προχωρήσουν στην έκδοση ΑΜΑ,  ΑΜΕΣΑ!  Για την επίσκεψη στο ΙΚΑ, ενδέχεται να πρέπει να κλείσετε πρώτα ραντεβού ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών  TAXISNET (από εσάς ή τους γονείς σας) εδώ:

 

 

Για την έκδοση του ΑΜΑ χρειάζεται να έχετε μαζί σας φωτοτυπία της ταυτότητάς σας (μη επικυρωμένη) και να γνωρίζετε το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ. Δεν απαιτείται να έχετε μαζί σας τη σύμβαση πρακτικής. Η διαδικασία είναι σχετικά γρήγορη.

 

Το έντυπο (βλέπε κάτωθι υπόδειγμα) που θα λάβετε από το ΙΚΑ θα το αποστείλετε σκαναρισμένο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ως ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF.

 

 

 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε για πληροφορίες στο "1555" ή να επισκεφτείτε το αντίστοιχο site. Πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας με τον ΕΦΚΑ θα βρείτε εδώ.

 

- Προσοχή για όσους είναι από την Κύπρο η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη. Παρακαλώ καλέστε το Γραφείο για περαιτέρω πληροφορίες.

 

2) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας

 

Στη φωτοτυπία πρέπει να φαίνεται: Όνομα τράπεζας, ΙΒΑΝ, δικαιούχοι (προφανώς ένας από τους δικαιούχους πρέπει να είναι και ο φοιτητής).

 

 

 

Γίνονται δεκτοί λογαριασμοί τράπεζας ΜΟΝΟ σε ελληνικές τράπεζες.

 

Οποίος δεν έχει λογαριασμό θα πρέπει να εκδώσει.

 

Εναλλακτικά του βιβλιαρίου είναι ένα screenshot από internet banking ή μια βεβαίωση της τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ του λογαριασμού, αλλά και οι δικαιούχοι αυτού. Προφανώς, ο φοιτητής πρέπει να είναι ένας από τους δικαιούχους, όχι υποχρεωτικά ο πρώτος.

 

Το Γραφείο Πρακτικής μπορεί να σας παρέχει ένα απλό έγγραφο όπου βεβαιώνεται η υποχρεωτικότητα κατοχής ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

 

3) Εντολή Φοιτητή για την Τράπεζα που θα του αποδοθεί η αμοιβή του 

 

Το έντυπο αυτό αφορά στην εξουσιοδότηση του φοιτητή για την πληρωμή του σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Η εξουσιοδότηση απευθύνεται στο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, όμως το έντυπο υποβάλλεται στο Γραφείο Πρακτικής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

Το έντυπο συμπληρώνεται  κατά προτίμηση χειρόγραφα και υπογράφεται από το Φοιτητή με ΜΠΛΕ στυλό και στη συνέχεια το στέλνετε σκαναρισμένο, εντός του αρχείου PDF που προαναφέρθηκε. Η ηλεκτρονική υπογραφή του εντύπου θα πρέπει να αποφεύγεται, εφόσον δεν είναι πιστοποιημένη.

 

Για τη συμπλήρωση του εντύπου ΔΕΝ απαιτείται υπογραφή από την Τράπεζα, ενώ το έντυπο ΔΕΝ υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ, αλλά στο Γραφείο Πρακτικής με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

 

Στην Εντολή θα αναφέρετε τον λογαριασμό του Δικαιολογητικού Νο2

 

 

Κατεβάστε το έντυπο εδώ σε excel  και σε pdf

 

4) Aσφαλιστική Ικανότητα Φοιτητή (ιατροφαρμακευτική κάλυψη) κατά τη διάρκεια της πρακτικής

 

Το δικαιολογητικό αυτό είναι ένα δικαιολογητικό που απαιτείται για τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση από το 2018 και μετά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον ΕΦΚΑ, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ενεργή ιατροφαρμακευτική κάλυψη (ως άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος από τους γονείς του) κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, το Πολυτεχνείο είναι υποχρεωμένο να τον ασφαλίσει. Στην πράξη το γεγονός αυτός σημαίνει λιγότερες καθαρές αποδοχές για τον φοιτητή, αφού η αμοιβή των 250 ευρώ είναι "μικτή" (αντιστοιχεί στο κόστος του φοιτητή για το έργο) και από το ποσό αυτό αφαιρούνται όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις. Έτσι στην περίπτωση ασφάλισης του φοιτητή και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η καθαρή αμοιβή του φοιτητή θα ανέρχεται στα  175 ευρώ περίπου τον μήνα.

 

Για να αποδείξετε αν τελικά έχετε ενεργή ιατροφαρμακευτική κάλυψη ή όχι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Παρακάτω παρουσιάζονται διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι.

 

Α-ΤΡΟΠΟΣ: Μέσω της Πλατφόρμας του ΕΦΚΑ -Ασφαλιστική Ικανότητα "ΑΤΛΑΣ"

(Προσοχή!!! Άλλη η η πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ της πρακτικής άσκησης, απλή συνωνυμία!)

 

 

Ο καλύτερος τρόπος είναι να μπείτε στην εν λόγω πλατφόρμα με τους κωδικούς σας από το taxisnet και να πάρετε ένα screenshot με το όνομά σας και τη διάρκεια της κάλυψής σας. Δείτε τα παραδείγματα κάτωθι.

 

 Παράδειγμα screenshot που αποδεικνύει ασφαλιστική ικανότητα

 

Αν δεν έχετε κωδικούς Taxisnet μπορείτε να αποκτήσετε ακολουθώντας την διαδικασία εδώ.

 

Β-ΤΡΟΠΟΣ: Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από τον φορέα ασφάλισης του φοιτητή

 

Απευθυνθείτε στον φορέα που ασφαλίζεστε (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λπ.) και ζητήστε μια βεβαίωση της ασφαλιστικής σας ικανότητας. Σκανάρετε το έντυπο και στείλτε την με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.  

 

Ενδεχομένως και σε αυτήν την περίπτωση να πρέπει να κλείσετε ηλεκτρονικό ραντεβού ή καλέστε στο 1555 να δείτε αν είναι δυνατόν να σας εξυπηρετήσουν τηλεφωνικά.

 

 

 

Γ-ΤΡΟΠΟΣ:  Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας από τους γονείς στο τέκνο με αίτησή τους.

 

Αν οι γονείς σας έχουν τη δυνατότητα να σας ασφαλίσουν, αλλά δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα ή η ασφάλισή σας έχει λήξει, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση εδώ. Παρακαλώ διαβάστε και τις σχετικές "Οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας" στο pdf που διατίθεται στον σχετικό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. 

 

Δ-ΤΡΟΠΟΣ: Για τους φοιτητές κυπριακής καταγωγής που είναι ασφαλισμένοι στην Κύπρο ή γενικά φοιτητές ασφαλισμένοι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Οι φοιτητές αυτοί για να αποδείξουν την ασφαλιστική τους δυνατότητα μπορούν να στείλουν σκαρισμένη την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισής τους, που θα πρέπει, βεβαίως, να βρίσκεται σε ισχύ.

 

 

 

5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου

 

 


 

Συνοψίζοντας, έχοντας όλα τα δικαιολογητικά σε εικόνες, δημιουργείστε ΕΝΑ αρχείο pdf με όλα τα δικαιολογητικά, με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω.

 

Εναλλακτικά δημιουργείστε ένα αρχείο με τα τρία πρώτα δικαιολογητικά και ένα ξεχωριστό αρχείο για την ασφαλιστική ικανότητα.

 

 

Ένας τρόπος για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο αρχείο PDF, είναι να εισάγετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με τη σειρά που αναφέρονται, ΩΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, σε ένα έγγραφο Word, ΧΩΡΙΣ περιθώρια σελίδας, και στη συνέχεια να το μετατρέψετε-σώσετε σε μορφή pdf.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κάνετε σμίκρυνση στις εικόνες! Αυτές πρέπει να έχουν το φυσικό τους μέγεθος!!!  Ειδικά το Δικαιολογητικό 3 πρέπει να εκτυπώνεται σαν φωτοτυπία του πρωτοτύπου και όχι παραμορφωμένο!!!

 

 

Ως όνομα του αρχείου δώστε: «EPITHETO ΟΝΟΜΑ -DIKAIOLOGHTIKA» σε GREEKLISH!

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ- 1 (χωρίς το Δικ. Νο4),

 

 

 

Αποστείλετε το αρχείο αυτό στο Γραφείο Πρακτικής με e-mail από το ιδρυματικό σας λογαριασμό και θα λάβετε επιβεβαιωτικό e-mail (όχι άμεσα, δεν γίνεται αυτόματα), εφόσον ληφθεί καλώς.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012