Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κριτήρια Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν το 2017 εξακολουθούν να ισχύουν και για την τρέχουσα περίοδο (2024), σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της σχολής. Συγκεκριμένα:

 

Ως κριτήρια της Ομάδας Α (ελάχιστα απαιτούμενα) για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος ορίζονται τα εξής:

 

Κριτήρια Ομάδα Α:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ και να διατηρούν την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης.
  • Να έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν συμμετάσχει στη σχετική εξεταστική περίοδο του 6ου εξαμήνου).
  • Να μην έχουν ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το παρελθόν, δηλαδή να μην έχουν εγγραφεί ως «ωφελούμενοι» του προγράμματος κατά το παρελθόν.

 

Κριτήρια Ομάδα Β:

  • Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί (που είναι σταθμισμένος ανάλογα με τις Διδακτικές Μονάδες των μαθημάτων)

 

  • Σύνολο μονάδων ECTS στα ολοκληρωμένα μαθήματα

 

  • Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για λήψη διπλώματος, ο οποίος εξαρτάται από το έτος εισαγωγής.

 

  • Κατάταξη των φοιτητών σε ευπαθή ομάδα, όμως ορίζεται από το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

 

Ο αλγόριθμος κατάταξης των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος για την τρέχουσα περίοδο θα είναι ο εξής:

 

* Ο συνολικός αριθμός ECTS για δίπλωμα χωρίς διπλωματική ισούται με 270, ενώ εάν ο παρανομαστής του κλάσματος είναι μηδέν ή αρνητικός, δηλαδή ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα τότε θα τίθεται ίσος με τη μονάδα. Για εισακτέους πριν το 2008 θα χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες.

 

Διευκρινίζεται ότι:

 

  • Οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν, θα πρέπει να προσκομίζουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά (π.χ., αναλυτική βαθμολογία), καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα. Η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης συνίσταται να γίνει επίσημα μέσω της πύλης του gov.gr  εδώ.

 

Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση της 4ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έλαβε χώρα 22/11/2023 και επιβεβαίωσε την ισχύ των κριτηρίων που είχαν αρχικά θεσπιστεί στην Γενική Σενέλευση της Σχολής την 5/4/2017. 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012