Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κατά την επεξεργασία κειμένου σε στοιχείο περιεχομένου του TYPO3, ενδέχεται η μορφοποίηση του κειμένου να διαφέρει από την κεντρικά καθορισμένη μορφοποίηση (γραμματοσειρά, μεγέθη κλπ). Αυτό συμβαίνει όταν κάνετε επικόλληση κειμένου από πηγή που περιλαμβάνει μορφοποίηση (π.χ. αντιγραφή από Word και επικόλληση στο TYPO3).

Για τον καθαρισμό και επαναφορά της μορφοποίησης, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Αποφυγή λάθος μεταφοράς μορφοποίησης

Μπορείτε να προλαμβάνετε τη δημιουργία του προβλήματος, κάνοντας επικόλληση μη μορφοποιημένου κειμένου. Για να το επιτύχετε αυτό, κάντε αντιγραφή του κειμένου από εφαρμογή που δεν περιλαμβάνει μορφοποίηση. Μία τέτοια εφαρμογή είναι π.χ. το Notepad. Συγκεκριμένα, έστω ότι θέλετε να αντιγράψετε στο TYPO3 κείμενο από ένα αρχείο Word ή από μία άλλη ιστοσελίδα. 

  1. αντιγράφετε το κείμενο από το Word ή την ιστοσελίδα
  2. το επικολλάτε στο Notepad
  3. αντιγράφετε το κείμενο από το Notepad
  4. το επικολλάτε στο στοιχείο περιεχομένου του TYPO3

Προσοχή: αυτό θα λειτουργήσει μόνο εφόσον το σημείο στο οποίο επικολλάτε το κείμενο στο TYPO3 δεν έχει ήδη εφαρμοσμένη μία μορφοποίηση. Π.χ. αν το σημείο αυτό, από προηγούμενη εργασία, έχει καθορισμένη γραμματοσειρά/μέγεθος ή άλλη μορφοποίηση, το επικολλημένο κείμενο θα ακολουθήσει αυτή τη μορφοποίηση. Μπορείτε να δοκιμάσετε να πατήσετε πολλές φορές τα πλήκτρα "Backspace" και "Delete", ακόμα και αν δε φαίνεται να υπάρχει περιεχόμενο, ώστε να αφαιρεθούν όλα τα αόρατα στοιχεία μορφοποίησης.

Καθάρισμα ήδη υπάρχοντος κειμένου

Για να καθαρίσετε ένα ήδη μορφοποιημένο στοιχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "πινέλο" που υπάρχει στα εικονίδια του TYPO3 επάνω από το κείμενο (βλέπε διπλανές εικόνες).

Επιλέγοντας το εικονίδιο, εμφανίζονται διάφορες επιλογές για το είδος του καθαρισμού που θέλετε να κάνετε. Δοκιμάστε τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν μέχρι να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής:

  • MS Word Format: καθαρίζει συνηθισμένες μορφοποιήσεις που προκαλούνται από μορφοποίηση προερχόμενη από το Word. Συνήθως, η πρώτη επιλογή που δοκιμάζεται.
  • HTML Format: καθαρίζει συνηθισμένες μορφοποιήσεις που προκαλούνται από μορφοποίηση προερχόμενη από άλλη σελίδα στο διαδίκτυο. 
  • All HTML Tags: αφαιρεί όλα τα είδη μορφοποιήσεων. Πρόκειται για το πλέον ριζικό καθάρισμα, το οποίο θα αφαιρέσει και συνδέσμους, παραγράφους κ.α. Συνήθως, η τελευταία επιλογή που δοκιμάζεται.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012