Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Ο φοιτητής θεωρείται ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα όταν ισχύει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 

 • Είναι μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται.
 • Είναι μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται.
 • Είναι μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού
 • Έχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς του στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ).
 • Ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης
 • Είναι Ρομά
 • Είναι μετανάστης
 • Είναι πρόσφυγας /Δικαιούχος επικουρικής προστασίας /αιτών άσυλο ή αιτών διεθνή προστασία
 • Είναι απεξαρτημένο άτομο  ή υπό απεξάρτηση
 • Είναι φυλακισμένος /αποφυλακισμένος
 • Είναι άτομο με αναπηρία ΜΕ πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
 • Είναι άτομο με αναπηρία ΧΩΡΙΣ πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
 • Είναι άστεγος ή άτομο που έχει αποκλειστεί από τη στέγαση (δεν άφορα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα) 
 • Είναι δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ανήκει σε μια από τις παραπάνω ομάδες τότε πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση ως δικαιολογητικό συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  Η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης συνίσταται να γίνει επίσημα μέσω της πύλης του gov.gr  εδώ.

 

Διευκρινίζεται ότι κατά περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Δείτε πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012