Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας - πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας - πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων

 • Συντάχθηκε 29-01-2010 14:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του πλάνου δράσης της για το 2010 και για την κάλυψη αναγκών του φωτοτυπικού κέντρου που διαχειρίζεται, προτίθεται να προσλάβει υπάλληλο γραφείου με κύρια αρμοδιότητα την παραγωγή εντύπων σε on line ψηφιακά συστήματα αλλά και σε off line συστήματα παραγωγής.

  Τυπικά προσόντα:

  - Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Δίπλωμα σχολής Ηλεκτρονικής ή αντίστοιχης ειδικότητας.
  -Δωδεκάμηνη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση χρήσης και συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων.

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 05/02/2010 σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, tucam@cha.forthnet.gr, ή info<στο>eadip.tuc[dot]gr ή να το καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σφακιανάκη 36 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30- 16.30 , εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.


  Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας

  Μαρία Πετραντωνάκη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012