Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

2o πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 10754/22.11.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδ/ντος

  • Συντάχθηκε 22-02-2012 09:18 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    2ο πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων στην υπ΄αριθμ. 10754/22.11.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε επιστημονικό προσωπικό για τις ανάγκες του έργου "Μελέτη της Βοτανικής ποικιλότητας των υγρότοπων της Κρήτης και ex-situ διατήρηση των σημαντικότερων φυτικών ειδών"

    Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012