Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις

  • Ανακοινώσεις του Ιδρύματος

   Επίσημες Ανακοινώσεις του Ιδρύματος

   Θέματα 420

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Ευχές από την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Ανακοίνωση της Συγκλήτου για τα Δημόσια Πανεπιστήμια, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Απονομή Βραβείου Αριστείας 2023, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Διαλέξεις / Ημερίδες / Εκδηλώσεις

   Ανακοινώσεις διαλέξεων, ημερίδων και εκδηλώσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης

   Θέματα 480

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Διάλεξη με θέμα: «Πρότυπα και Πιστοποίηση» Παρασκευή 26/4 στις 14:00, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Διαδικτυακή ομιλία "Μελετώντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας" | Φοιτητικό Παράρτημα SPE Πολυτεχνείου Κρήτης | Τρίτη 23.04.2024 | 17:30, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Τετάρτη 24.4 στις 18:00. Διάλεξη για την επανάχρηση κτηρίων, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών

   Ανακοινώσεις παρουσιάσεων διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

   Θέματα 3194

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Περυσινάκη - Σχολή ΑΡΜΗΧ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Μαμμή-Γαλάνη Ελένη Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Μαμμή-Γαλάνη Ελένη, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

   Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

   Θέματα 1634

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. , Πρόσφατο μήνυμα:
   • Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2024 (Διακήρυξη 2912/22.4.2024), Πρόσφατο μήνυμα:
   • Διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2870/17.4.2024), Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Θέσεις Εργασίας

   Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

   Θέματα 1851

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για γραμμματειακή υποστήριξη ΚΕ ΕΛΚΕ 82657. , Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για απασχόληση στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης Διπλωματούχου/Πτυχιούχου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. , Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με διπλ. Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Χημ. Μηχανικούς για έξι (6) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. , Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022

   Ανακοινώσεις για τις διαδικασίες ανάδειξης της νέας Διοίκησης βάσει του Ν.4957/2022

   Θέματα 23

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Προσκλήσεις για Εξωτερικά Μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης άλλων ΑΕΙ, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Εκλογή Νέου Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Δημοσίευση ΦΕΚ Εκλογής Πρύτανη και Ορισμού Αντιπρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • ΕURECA-PRO

   Ανακοινώσεις σχετικά με τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΕURECA-PRO

   Θέματα 120

   Πρόσφατα μηνύματα

   • EURECA-PRO, "Materialize the future!", 3rd online lecture| 22.04.2024, 20:30-22:00 EEST, Πρόσφατο μήνυμα:
   • EURECA-PRO 18th Freiberg Colloquium of Young Researchers/αιτήσεις έως 14.04.2024-Υπενθύμιση, Πρόσφατο μήνυμα:
   • EURECA-PRO, "Materialize the future!", 2nd online lecture| 15.04.2024, 20:30-22:00 SEET , Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις

  Θέματα που αφορούν πρωτίστως την Πολυτεχνική Κοινότητα

  • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις

   Ανακοινώσεις για προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων, φοιτητική μέριμνα, κλπ.

   Θέματα 10243

   Πρόσφατα μηνύματα

   • GAEA Challenge: Φωτίζοντας το Ενεργειακό Μέλλον της Ευρώπης μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Σχολή ΜΗΧΟΠ- Διδασκαλία μαθήματος Επιστημονικός Προγραμματισμός, Πρόσφατο μήνυμα:
   • Πρακτική Άσκηση 2024- 2η Πρόσκληση για τους Φοιτητές ΜΗΧΟΠ, με νέα Κριτήρια Επιλογής, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

  • Μικρές Αγγελίες

   Αγοραπωλησίες, Ενοικιάσεις Κατοικιών

   Θέματα 1

   Πρόσφατα μηνύματα

   • Πωλούνται συσκευές, Πρόσφατο μήνυμα:

   Όλα τα μηνύματα...

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012