Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 2 θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχν.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 2 θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχν.

 • Συντάχθηκε 21-06-2010 12:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Στα πλαίσια της πράξης 04.72.33.01.01 «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου δύο (2) άτομα με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

  Θέση Νο1: Σύμβαση έργου. Περίοδος 6 (έξι) μήνες – (Διάρκεια 07/2010-12/2010) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του Έργου. Ποσό 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (23%).
  Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για το δεύτερο απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ - http://www.doatap.gr/). Γνώση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού (Java, C++ κ.λπ.). Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  Παραδοτέα: Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος και δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Θέση Νο2: Σύμβαση έργου. Περίοδος 6 (έξι) μήνες – Διάρκεια (07/2010-12/2010) με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του Έργου. Ποσό 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%).
  Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδας ή αναγνωρισμένος Δίπλωμα Μηχανικού από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για το δεύτερο απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ - http://www.doatap.gr/) και γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  Παραδοτέα: (1) Προετοιμασία σχεδίου δράσης της Υπηρεσίας «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ» του Πολυτεχνείου Κρήτης, (2) Διαμόρφωση Κώδικα Δεοντολογίας για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του ΔΑΣΤΑ.

  Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

  Τηλ. επικοινωνίας: 28210 37041 - 37040 κα Κουντουράκη Μαρία & κα Φραγκεδάκη Ντίνα


  Συνημμένα:

  • ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔΗΛ ΕΝΔΙΑΦ_ΕΣΠΑ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 2228, Μέγεθος: 263 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012