Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Προκήρυξη Υποτροφιών UNESCO για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

Προκήρυξη Υποτροφιών UNESCO για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

 • Συντάχθηκε 25-02-2010 10:30 από Papadogeorgaki Eleni Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: epapadogeorgaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.
  Η UNESCO στα πλαίσια του προγράμματος «UNESCO Fellowships Programme in support of Programme Priorities (2010-2011)» προκηρύσσει 1 υποτροφία για κάθε κράτος-μέλος για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Σκοπός της υποτροφίας είναι η διεξαγωγή έρευνας και μελέτης σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους τομείς αρμοδιότητας της UNESCO (εκπαίδευση, πολιτισμός, φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και επικοινωνία).Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να εστιάζουν στις συγκεκριμένες προτεραιότητες των παραπάνω θεματικών ενοτήτων (βλ. annex-page 5 CL/3905 Programme Priorities for UNESCO’s Five Major Programmes).

  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
  1) Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος
  2) Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 45 ετών
  3) Πιστοποιητικό επάρκειας της γλώσσας της χώρας, στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, επικυρωμένο από τον αρμόδιο φορέα.

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (με φωτογραφία) συμπληρωμένη σε 3 αντίτυπα καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μεταφρασμένα στα αγγλικά ή γαλλικά επικυρωμένα σε 3 αντίτυπα.

  Την εγκύκλιο CL/3905 καθώς και την αίτηση στα αγγλικά ή γαλλικά μπορούν οι υποψήφιοι να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της UNESCO (UNESCO FELLOWSHIPS).

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μικρής διάρκειας (3 έως 6 μήνες) και το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 15.000$.

  Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 1 Απριλίου 2010 στη Γραμματεία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως.
  Διεύθυνση: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
  Ακαδημίας 3, 10027 Αθήνα(7ος όροφος)
  Τηλ. Επικοινωνίας: 210-36.82.374/396/398

  Περισσότερες πληροφορίες στο:
  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17616&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

  http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17616&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012