Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕRASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 (για σπουδές και πρακτική άσκηση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕRASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 (για σπουδές και πρακτική άσκηση)

 • Συντάχθηκε 26-02-2010 14:01 από Dimitra Chavre Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: dchavre<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.
  Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά το χειμερινό εξάμηνο 2010-2011
  παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στην Πρυτανεία,
  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1) Προκαταρκτική Αίτηση Συμμετοχής
  2) Αναλυτική Βαθμολογία
  3) Διπλώματα ξένων Γλωσσών [σε απλή φωτοτυπία]

  Την προκαταρκτική αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να την κατεβάσουν από το διαδίκτυο
  (Δημόσιες & Διεθνείς Σχέσεις, Προγράμματα Ανταλλαγής, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus/ Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές και Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση)

  Σε αυτό το συνδεσμο, οι φοιτητές θα ενημερωθούν επίσης για τον πίνακα των διμερών συμφωνιών του έτους 2010-2011.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ορισμένες συμφωνίες δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης, με αποτέλεσμα στο συγκεντρωτικό πίνακα των Συμφωνιών
  του έτους 2010-2011 η διάρκεια ισχύς τους να φαίνεται με κόκκινους χαρακτήρες. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι για αυτά τα Ιδρύματα,
  όπως επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, το οποίο θα τους ενημερώσει για την πορεία της ανανέωσης των συγκεκριμένων συμφωνιών.

  Οι προκαταρκτικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1η έως 15η Μαρτίου 2010 (συμεπριλαμβανομένης) .

  Πέραν της λήξης της παραπάνω προθεσμίας, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

  Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 28210-37048, στην κα Δήμητρα Χαβρέ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012