Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΗΜΝΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΗΜΝΑΙΟΥ

 • Συντάχθηκε 03-03-2010 10:52 από Athanasios Papadopoulos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: apapadopoulos<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΗΧΟΠ, υπάλληλος ΜΗΠΕΡ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΗΜΝΑΙΟΥ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

  Με θέμα:

  "Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων με χρήση Υλικών Αλλαγής Φάσης"

  Τετάρτη 4 Μαρτίου 2010, Ώρα 11:30πμ
  Πολυτεχνειούπολη, Αίθουσα Συσκέψεων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθ. Γεώργιος Σταυρακάκης (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
  Αν. Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος (επιβλέπων)
  Αν. Καθ. Μηχαήλ Λαζαρίδης

  Περίληψη
  Η ζήτηση ενέργειας και το ενεργειακό κόστος αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς καθώς η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται. Η παραγωγή περισσότερης ενέργειας για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση αποτελεί κεντρική πολιτική των περισσότερων κρατών του πλανήτη. Σαν αποτέλεσμα αυξάνονται θεαματικά τόσο η χρήση περισσότερων πηγών ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής ενέργειας όσο και η εκμετάλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  Η χρήση των τελευταίων αποτελεί πρωταρχικό μέσο για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και την αποφυγή των επιπτώσεων που αυτό θα έχει στην παγκόσμια κοινότητα. Προκειμένου ωστόσο να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και κυρίως να διατηρηθεί, είναι ζωτική η βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας τόσο σε εμπορικό όσο και σε οικιακό επίπεδο.
  Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η βελτίωσης που μπορεί να επιτευχθεί στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων με την χρήση υλικών αλλαγής φάσης (ΥΑΦ) στον σκελετό του κτηρίου. Η χρήση των ανωτέρω υλικών τόσο στη φάση της επιλογής όσο και στον τρόπο εφαρμογής τους, απαιτεί ρεαλιστική προσομοίωση της ενεργειακής απόκρισης του κτηρίου. Η προσομοίωση έγινε με το υπολογιστικό πακέτο TRNSYS.
  Συγκεκριμένα διερευνήθηκε η απόκριση τριών διαφορετικών τύπων κτηρίων που συναντώνται στην Ελλάδα και διερευνήθηκαν οι επιδράσεις παραγόντων όπως το πάχος του εφαρμοζόμενου ΥΑΦ, η χρήση νυχτερινού αερισμού, η επίδραση τοπικών κλιματικών συνθηκών και η επίδραση της θερμοκρασίας αλλαγής φάσης. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι με την ενσωμάτωση ΥΑΦ στη δομή κτηρίων στην Ελλάδα είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής εξοικονόμισης στην απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης αλλά και ψύξης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012