Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κατσανεβάκη Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κατσανεβάκη Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 10-05-2023 16:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/05/2023 13:45
  Λήξη: 15/05/2023 14:45

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

   

  Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ

  Αριθμός Μητρώου: 2019019035

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Πράσινο Μάρκετινγκ: Στρατηγικές Βιωσιμότητας στα πλαίσια της Εταιρικής Ευθύνης

  Τίτλος στα Αγγλικά: Green Marketing: Sustainability Strategies in the context of Corporate Social Responsibility

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ

  Πρώτο Μέλος: ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΜΠΟΣ

  Δεύτερο Μέλος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται αρχικώς την ιστορική εξέλιξη του πράσινου μάρκετινγκ από την γέννηση του, ποιοι οι λόγοι που οδηγήθηκαν εκεί και η συσχέτιση του με την οικονομία – περιβάλλον. Έπειτα θα γίνει μια σχετική ανάλυση του πως μπορεί ένας δήμος ή μια κοινότητα να χρησιμοποιήσει το πράσινο μάρκετινγκ στα πλαίσια της βιωσιμότητας, με πολιτικές και δράσεις στα πλαίσια της ανάπτυξης του. Τέλος θα παρουσιαστεί ένα ερωτηματολόγιο, αναφερόμενο στην οπτική που επικρατεί αναφορικά της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δειγματοληπτικά στα πλαίσια μιας κοινότητας. Μέσα από αυτήν την έρευνα, θα γίνει προσπάθεια ώστε να εξαχθεί η αντιμετώπιση του κόσμου συγκριτικά με το περιβάλλον, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και κατά πόσο αποκρίνεται βάση αυτών. Θα δημιουργηθούν τα σχετικά διαγράμματα βάση των αποτελεσμάτων και στην συνέχεια θα γίνει και η ανάλυση.

   

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: My Thesis initially deals with the historical development of green marketing since its birth, the reasons that led to it and its correlation with the economy - environment. Then there will be a relevant analysis of how a municipality or community can use green marketing in the context of sustainability, with policies and actions in the context of its development. Finally, a questionnaire will be presented, referring to the perspective that prevails regarding sustainability and corporate social responsibility sampled in the context of a community. Through this research, an effort will be made to extract the treatment of the world compared to the environment, the improvement of the standard of living but also to what extent it responds based on these. The relevant diagrams will be created based on the results and then the analysis will be done.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 15/05/2023

  Ώρα: 13:45

   

  Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

  Meeting ID: 426 722 8881

  Password: 428821© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012