Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Βασιλάκη - Σχολή ΗΜΜΥ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Βασιλάκη - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 16-05-2023 09:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 19/05/2023 15:30
  Λήξη: 19/05/2023 16:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Γεωργίου Βασιλάκη

  με θέμα

  Σύστημα Blockchain Έξυπνων Συμβάσεων για Ασφαλή Κοινή Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Υγείας

  Blockchain Smart Contract System for Secure Health Data Sharing

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης (επιβλέπων)
  Καθηγητής Απόστολος Δόλλας
  Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης

  Περίληψη

  Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανασκόπηση, αποτίμηση και κριτική αξιολόγηση της προηγμένης τεχνολογικής έρευνας που διεξάγεται γύρω από την τεχνολογία blockchain και την υιοθέτησή της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα blockchain έξυπνων συμβάσεων για την ασφαλή ενορχήστρωση, ανταλλαγή και αποθήκευση δεδομένων υγείας μεταξύ εμπλεκόμενων οργανισμών και ασθενών.

  Abstract 

  The main objective of this study is to review, assess and critically evaluate state-of-the-art research conducted around blockchain technology and its adoption in healthcare sector. Furthermore, a blockchain smart contract system was designed and implemented to orchestrate, store, and then exchange health data transactions among all parties involved.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012