Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022
 • Οδικός χάρτης για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Ιδρύματος

Οδικός χάρτης για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Ιδρύματος

 • Συντάχθηκε 17-09-2022 01:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 17-09-2022 08:37

  Αγαπητά μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας,
  αγαπητοί ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας,

  το συνημμένο αρχείο, το οποίο είχε αναρτηθεί και στις εσωτερικές Ανακοινώσεις της Διοίκησης στις 23.08.2022, παρέχει έναν Οδικό Χάρτη για τη διαδικασία ανάδειξης της νέας Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου φαίνονται χρονικά ταξινομημένα τα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας με τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Ο Οδικός Χάρτης λαμβάνει υπόψη του όλα τα στάδια και όλες τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Ν.4957/2022 και την ΚΥΑ που ακολούθησε. Στην τελευταία στήλη φαίνονται και οι παραπομπές στις διατάξεις του νόμου που επιβάλλουν κάποιον χρονικό περιορισμό μεταξύ διακριτών σταδίων. Η όλη διαδικασία, όπως καταγράφεται, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

  Πέρα από τη συνημμένη στατική μορφή του Οδικού Χάρτη σε μορφή pdf, για ακόμη καλύτερη και συνεχή ροή ενημέρωσης τίθεται στη διάθεση της Πολυτεχνικής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενου μια δυναμική μορφή του Οδικού Χάρτη, όπου αποτυπώνεται και θα συνεχίσει να αποτυπώνεται δυναμικά η πορεία της διαδικασίας, μαζί με τις όποιες αλλαγές τυχόν προκύψουν. Η δυναμική μορφή του Οδικού Χάρτη βρίσκεται μόνιμα στη διεύθυνση (και ενημερώνεται απευθείας εκεί):

  https://docs.google.com/document/d/1LsIWNPQ9H1lStCOjB6805z9smJVK83RVaCBQYtTgrnU/edit?usp=sharing

  Καλή πορεία προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας!

  Μ. Λαγουδάκης


  Συνημμένα:

  • Πολυτεχνείο Κρήτης - Οδικός Χάρτης Ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης.pdf
   Μεταφορτώσεις: 514, Μέγεθος: 71 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012