Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 25-01-2023 13:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΕ Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
  Μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ  υπ’ αριθμ 97 Γ΄/20.01.2023 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1708/08.12.2022 προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής : 

  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Μία (1)  κενή θέση, (ΑΔΑ : 9ΝΟ4469Β6Ν-8Τ4), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 31947) ή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία  (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 31948) στον Τομέα Ανάπτυξης, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ) και με γνωστικό αντικείμενο

  « Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Βιοχημικής Μηχανικής – Environmental Application of Biochemical Engineering »,

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  26.03.2023

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037781, email Γραμματείας : secretariat@enveng.tuc.gr


  Συνημμένα:

  • Δημοσ περιλ ΧΗΜΗΠΕΡ_.pdf
   Μεταφορτώσεις: 284, Μέγεθος: 255 KB application/pdf
  • προκηρυξη ΑΔΑ 9ΝΟ4469Β6Ν-8Τ4.pdf
   Μεταφορτώσεις: 274, Μέγεθος: 285 KB application/pdf
  • ΦΕΚ προκηρυξης Γ 97 .pdf
   Μεταφορτώσεις: 252, Μέγεθος: 155 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012