Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Προγραμματισμός ομάδας συζήτησης στα Αγγλικά / English language Conversation group scheduling

Προγραμματισμός ομάδας συζήτησης στα Αγγλικά / English language Conversation group scheduling

 • Συντάχθηκε 29-03-2023 10:00 από Lytra Triantafyllia Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: tlytra<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: συμβασιούχος. Άλλες ιδιότητες: υπάλληλος

  Και αυτό το εξάμηνο το Γλωσσικό Κέντρο διοργανώνει ομάδα συζήτησης στα Αγγλικά με υπεύθυνο τον εθελοντή διδάσκαλο κ. Doherty. Η ομάδα θα παρέχει στους φοιτητές που ενδιαφέρονται για εξάσκηση στον προφορικό λόγο εβδομαδιαίες συναντήσεις για τσάι/ καφέ και συζήτηση.
  Η Ομάδα συζήτησης στην Αγγλική γλώσσα για το Εαρινό εξάμηνο 2022-23 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με τον κ. Barry Doherty θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 18:00-19:00 στο Γλωσσικό Κέντρο. Καλούνται τυχόν νέοι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου (tlytra<στο>tuc.gr).

  Σημείωση: Οι φοιτητές καλούνται να αναφέρουν στο email τους διαθέσιμες ώρες στο πρόγραμμά τους για συμμετοχή στην ομάδα, σε περίπτωση που δεν εξυπηρετεί η παραπάνω ώρα.

  ..............................................................................................................................................................................................................................

  Also this semester the Language Centre will offer a Conversation class in English lead by our volunteer teacher Mr. Doherty. The group will offer an opportunity for students interested in speaking practice to meet weekly for tea/coffee and conversation.
  The English language Conversation class for the Spring semester 2022-23 for undergraduate and postgraduate students with Mr Barry Doherty will be held every Thursday 18:00-19:00 in the Language Centre. Any new interested students are invited to contact the Secretariat of the Language Centre (tlytra<στο>tuc.gr).

  Note: Students should indicate in their email available times in their schedules for participation in case the time mentioned above is inconvenient.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012