Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μίας συσκευής επιμετάλλωσης με καθολικό διασκορπισμό ιόντων

πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μίας συσκευής επιμετάλλωσης με καθολικό διασκορπισμό ιόντων

 • Συντάχθηκε 20-07-2011 08:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  προκήρυξη πρόχειρου ανοικτού Διαγωνισμού με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια μίας συσκευής επιμετάλλωσης με καθοδικό διασκορπισμό ιόντων για τις ανάγκες του προγράμματος «Προμήθεια Συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας στο εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών του Γενικού Τμήματος» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης με ΚΑΕ 80506 και χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων ΕΛΚΕ.

  Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 04.08.2011 και ώρα 10:00 π.μ. στα Χανιά, στα Γραφεία της Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου (Αίθουσα Συνεδριάσεων Συγκλήτου).

  O συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι (18.778 €), στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

  Συνημμένα:

  • YentekakhsDiakhryxhSymferoterhtimh_NS_.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1088, Μέγεθος: 304 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012