Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την "υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος φοιτητολογίου"

διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την "υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος φοιτητολογίου"

 • Συντάχθηκε 20-07-2011 09:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου» στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Σαριδάκη, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 02 – ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 04.08.2011και ώρα 12:00 π.μ. στα Χανιά, στα Γραφεία της Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου (Αίθουσα Συνεδριάσεων Συγκλήτου).

  O συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 54.000 €, στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

  Συνημμένα:

  • SaridakhsFoithtologiadiakhryxh(NS).pdf
   Μεταφορτώσεις: 1056, Μέγεθος: 282 KB application/pdf
  • FoithtologiaTexnikes Prodiagrafes Symbash(NS).pdf
   Μεταφορτώσεις: 1057, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012