Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών τους

πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών τους

 • Συντάχθηκε 20-07-2011 11:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  διακήρυξη πρόχειρου σνοικτού Διαγωνισμού με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών τους για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΜΗΥ Γενικό Τμήμα-(ΕΤΟΣ 2011)», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Σαριδάκη, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης με ΚΑΕ 80501 και χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων ΕΛΚΕ.

  Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 04.08.2011 και ώρα 09:00 π.μ. στα Χανιά, στα Γραφεία της Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου (Αίθουσα Συνεδριάσεων Συγκλήτου).

  O συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 18.000 €, στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

  Συνημμένα:

  • Saridakis6831-18.000-Symferoterhtimh(NS).pdf
   Μεταφορτώσεις: 1051, Μέγεθος: 212 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012