Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόχειρος Διαγωνισμός με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το έργο με ΚΑΕ 80020

Πρόχειρος Διαγωνισμός με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το έργο με ΚΑΕ 80020

 • Συντάχθηκε 20-07-2011 18:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 21-07-2011 08:27

  Η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το έργο της διάνοιξης δοκιμαστικών δομών και φρεατίων άντλησης για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «Περιορισμός ελεύθερης ελαιώδους φάσης έμπροσθεν οικοπέδου & επί ακτογραμμής ΠΥΡΚΑΛ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Γιδαράκο, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης με ΚΑΕ 80020 και χρηματοδότηση από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.

  Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 04.08.2011 και ώρα 11:00 π.μ. στα Χανιά, στα Γραφεία της Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου (Αίθουσα Συνεδριάσεων Συγκλήτου).

  Το συνολικό ποσό του παραπάνω διαγωνισμού είναι μέχρι σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€48.000), στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. δεδομένου ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο αριθμός των διανοίξεων δοκιμαστικών δομών και φρεατίων άντλησης, εν όψει του ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι δυνατόν να προκύψουν απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι θα επηρεάσουν τον αριθμό των διανοίξεων.

  Αναλυτική διακήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών (Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, Χανιά) και στo τηλέφωνο 28210 37041 (κα Χριστιάνα Δασκαλάκη), 28210 37057 Θέμος Ψαρράς & 28210 37040 ( κα Ντίνα Φραγκεδάκη), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr. και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr Για τεχνικές πληροφορίες, στο τηλέφωνο 28210 37789 (Καθηγητή Ευάγγελο Γιδαράκο).
  Χανιά, 19.07.2011
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
  Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης
  Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού
  και Ανάπτυξης

  Συνημμένα:

  • 4ΑΣ0469Β6Ν-ΣΜΨ-signed.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1107, Μέγεθος: 88 KB application/pdf
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_6753_ΔΙΑΝΟΙΞΗ_ΔΟΚΙΜ.ΔΟΜΩΝ_&_ΦΡΕΑΤΙΩΝ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1118, Μέγεθος: 202 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012