Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την μίσθωση εξοπλισμού γεωφυσικής δια

προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την μίσθωση εξοπλισμού γεωφυσικής δια

 • Συντάχθηκε 29-09-2011 11:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την μίσθωση εξοπλισμού γεωφυσικής διασκόπισης συνολικού προϋ/σμού 27.060 € (συμ/νου ΦΠΑ), για τις ανάγκες του προγράμματος «Γεωτεχνική αξιολόγηση ασβεστολιθικών πρανών ορυχείου Μαυροπηγής» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ζαχαρία Αγιουτάντη, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης με ΚΑΕ 80611.

  Συνημμένα:

  • Agioutanthsdiakhryxh27060_teliko.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1035, Μέγεθος: 414 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012