Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

  • Όλες οι κατηγορίες
  • Δημόσιες Ανακοινώσεις
  • Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προκήρυξη μιας (1) θέσεως μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 20-09-2023 13:58 20-09-2023 13:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος & διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό Κ.Ε ΕΛΚΕ 82687.. 18-09-2023 12:15 18-09-2023 12:15
Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων στη Σχολή ΑΡΜΗΧ 14-09-2023 14:24 14-09-2023 14:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο Γεωπόνο ή Χημικό ή Βιολόγο ή Χημικό Μηχανικό ή Μηχ. Περιβάλλοντος ή Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΚΕ ΕΛΚΕ 82593 13-09-2023 14:08 13-09-2023 14:08
Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων - Σχολή ΗΜΜΥ 13-09-2023 13:53 13-09-2023 13:53
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21189/28-07-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 12-09-2023 15:04 12-09-2023 15:04
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22439/03-08-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 12-09-2023 12:44 12-09-2023 12:44
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολές ΗΜΜΥ και ΑΡΧΜΗΧ) 12-09-2023 12:43 12-09-2023 12:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ΚΕ ΕΛΚΕ 82667. 11-09-2023 15:44 11-09-2023 15:44
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ-εντεταλμένοι διδάσκοντες 11-09-2023 14:29 11-09-2023 14:29
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19682/13-07-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82760. 11-09-2023 11:07 11-09-2023 11:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19651/12-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82667. 11-09-2023 10:10 11-09-2023 10:10
Σχολή ΜΠΔ_Προκήρυξη θέσεων εντεταλμέων διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023_2024 07-09-2023 12:52 07-09-2023 12:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 06-09-2023 10:35 06-09-2023 10:35
Προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-24 Σχολή ΜΗΧΟΠ 05-09-2023 13:54 05-09-2023 13:54
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012