Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγραερίου μείγματος (LPG Βιομηχανίας) για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγραερίου μείγματος (LPG Βιομηχανίας) για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 26-04-2023 16:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια υγραερίου μείγματος (LPG Βιομηχανίας) για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3461/26.4.2023 πρόσκλησης.

  Συνολικός προϋπολογισμός : 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 8.5.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

  • 3461 Πρόσκληση Υγραερίου_ΑΔΑΜ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 47, Μέγεθος: 449 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012