Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2 θέσεις στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και 1 θέση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2 θέσεις στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και 1 θέση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

 • Συντάχθηκε 19-05-2023 08:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι :
  1.    στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ 992 Γ΄/12.04.2023 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2499/14.02.2023 προκήρυξη μιας (1) νέας θέσης μέλους        Δ.Ε.Π., ως εξής :
  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037781, email Γραμματείας : secretariat@enveng.tuc.gr
  Μία (1) νέα θέση, ΑΔΑ : Ρ64Π469Β6Ν-ΘΨΥ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 34030) ή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 34031) στον Τομέα Ανάπτυξης, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ) και με γνωστικό αντικείμενο « Μηχανική Τροφίμων »,
  2.      στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ 1214 Γ΄/22.04.2023 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2922/15.03.2023 προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής :
  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037781, email Γραμματείας : secretariat@enveng.tuc.gr
  Μία (1) θέση, ΑΔΑ : Ψ70Β469Β6Ν-Ψ17, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
  (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 34032) στο Τομέα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι)
  και με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Επεξεργασία Αστικών και Επικίνδυνων Στερεών Απορριμμάτων»
  και
  3.    στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ 1068 Γ΄/20.04.2023 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2920/15.03.2023 προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής :
  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037102, email Γραμματείας : secretary_arch@lists.tuc.gr
  Μία (1) κενή θέση, (ΑΔΑ : 9ΠΨ3469Β6Ν-Κ7Δ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 34033.)
  με γνωστικό αντικείμενο « Ιστορία της Τέχνης και Θεωρία του Πολιτισμού »
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 17.07.2023


  Συνημμένα:

  • Δημοσιευση περιλ ΧΗΜΗΠΕΡ Αρχιτεκτ_.pdf
   Μεταφορτώσεις: 95, Μέγεθος: 253 KB application/pdf
  • Ρ64Π469Β6Ν-ΘΨΥ .pdf
   Μεταφορτώσεις: 90, Μέγεθος: 246 KB application/pdf
  • ΦΕΚ Γ -992 -20_04_2023.pdf
   Μεταφορτώσεις: 93, Μέγεθος: 179 KB application/pdf
  • Προκηρυξη Ψ70Β469Β6Ν-Ψ17.pdf
   Μεταφορτώσεις: 108, Μέγεθος: 258 KB application/pdf
  • ΦΕΚ Γ 1214 24_04_2023.pdf
   Μεταφορτώσεις: 98, Μέγεθος: 154 KB application/pdf
  • προκήρυξη 9ΠΨ3469Β6Ν-Κ7Δ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 105, Μέγεθος: 256 KB application/pdf
  • ΦΕΚ 1068 κενή θ ΑΡΧ ΜΗΧ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 96, Μέγεθος: 147 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012